Garden Girls

W ofercie naszych Szkółki, obok odmian nie chronionych, znajdują się rośliny objęte ochroną licencyjną. Hodowcy nie zezwalają na swobodny obrót tymi roślinami, ich rozmnażanie i sprzedaż wymagają pisemnej zgody i podpisania umowy. Znakomita większość roślin należy do grupy Garden Girls licencjonowanej przez Kurta Kramera z Niemiec. Rośliny te można poznać po oznaczeniu przez (s) przy nazwie odmiany. Minimalna liczba sadzonek, które można zakupić to 5000 szt. W razie zainteresowania odmianami licencyjnymi proszę o podpisanie wymaganych umów. Sadzonka zostanie Państwu przekazana dopiero po okazaniu ważnej umowy.

Aby podpisać umowę należy skontaktować się mailem , listownie bądź telefonicznie z firmą DSG Berlin. Listy można pisać po polsku, podając następujące informacje:

  • kompletny adres firmy wraz z danymi kontaktowymi takimi jak numer telefonu, faksu, adres email,
  • europejski numer identyfikacji podatkowej VAT EU – w przypadku płatników VAT, szczegóły jak zgłosić nabycie towarów objętych VAT wewnątrz Wspólnoty można znaleźć np. tutaj,
  • wielkość firmy (wielkość rocznej produkcji wrzosów, bądź wielkość produkcji kontenerowej, w tym produkcji pod szkłem i w tunelach),
  • planowaną wielkość produkcji (minimum 5000 szt.).

Po przesłaniu tych informacji należy oczekiwać przesyłki listowej z DSG Berlin, po otrzymaniu umowy proszę ją podpisać i odesłać na berliński adres biura DSG.

Deutsche Saatgutgesellschaft mbH Berlin
International Royalty-Office
Gartenstr. 65
12557 BERLIN
GERMANY
Phone: +49-(0)30-6572343
Fax: +49-(0)30-6572346
dsg@dsg-berlin.de, www.dsg-berlin.de

Powołanie się w liście na nasze Szkółki przyśpiesza podpisanie umowy.

W razie pytań proszę o kontakt:

Jacek Wolski, 502387034, email: szkolka@wolski.com.pl

Oferta odmianowa zaprezentowana została w katalogu.