Uprawa

Zarówno wrzosy, jak i wrzośce są roślinami występującymi w Polsce. Ich obecność w przyrodzie znalazła swoje odbicie w kulturze. Nie trudno znaleźć na mapie Polski miejscowości o nazwie „Wrzosy”, w kalendarzu miesiąc wrzesień, a w palecie barw kolor wrzosowy. To powszechne występowanie wrzosów w kulturze nie jest przypadkowe. Wrzosowiska można spotkać na terenie niemal całego kraju. Przede wszystkim zajmują one słoneczne polany w suchych i niezbyt ciemnych lasach. Wszędzie tam, gdzie gleba jest przepuszczalna i niezbyt żyzna wrzosy – Calluna vulgaris – czują się dobrze. Z wrzoścami jest już nieco inaczej. W Polsce, w naturze występuje tylko Erica tetralix – wrzosiec bagienny. Spotkać go można jedynie w lasach u wybrzeża. To nie zmienia faktu, że różne gatunki wrzośców dają się z łatwością uprawiać w ogrodach.